Privacy Policy

PV foto

Laila van Dijk Sportmassage neemt uw privacy zeer serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt het door mij gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven. Ik raad u aan dit document zorgvuldig door te lezen. Wanneer u vragen heeft over dit privacybeleid kunt u contact opnemen via lailavandijk@live.nl.

Verwerken van persoonsgegevens

Laila van Dijk Sportmassage kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van haar diensten en doordat u door middel van het contactformulier op de website uw gegevens aan Laila van Dijk Sportmassage verstrekt. Afhankelijk van de diensten die u bij Laila van Dijk Sportmassage afneemt, kan ik de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Medische gegevens persoon/paard
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld bij het intakegesprek
 • Gegevens naar aanleiding van de behandeling

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Laila van Dijk Sportmassage verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

 • U bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Het verzenden van een nieuwsbrief
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het beschrijven van de behandeling

Laila van Dijk Sportmassage verwerkt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd, tenzij ik hiervoor van u toestemming hebben gekregen.

Gebruik door derden

Laila van Dijk Sportmassage verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Ik werk bijvoorbeeld nauw samen met fysiotherapeuten, osteopaten, chiropractoren en dierenartsen. Ik zal alleen gegevens verstrekken aan behandelaren bij wie u diensten afneemt. Informatie aan derden wordt alleen en pas dan verstrekt nadat u hiermee heeft ingestemd. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiliging

Laila van Dijk Sportmassage gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt dan ook passende maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking.

Bewaartermijn

Laila van Dijk Sportmassage bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u niet langer gebruik maakt van de dienstverlening van Laila van Dijk Sportmassage worden uw persoonsgegevens verwijderd, behalve als er sprake is van een wettelijke bewaartermijn.

Cookies

Laila van Dijk Sportmassage gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Met de analytische cookies krijg ik beter inzicht in het functioneren van de website. Op deze manier kan ik mijn website optimaliseren.

Uw rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen. Als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering wilt indienen, neem dan contact op via lailavandijk@live.nl. U heeft het recht om mij bepaalde gegevensverwerking te ontzeggen. Dit kan echter gevolgen hebben voor mijn dienstverlening aan u. Ten slotte heeft u het recht op dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw gegevens aan u over te dragen in een veelgebruikt formaat.

Als u het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, kunt u altijd contact opnemen met mij. Als we er onverhoopt samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link:  https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Social media

Belangrijke informatie en nieuwtjes zijn terug te vinden op mijn socialmediakanalen. Op de contactpagina op onze website zijn buttons naar deze platforms geplaatst. Lees de privacyverklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Ik maak gebruik van de volgende socialmediakanalen:

 • Facebook
 • LinkedIn

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij ten alle tijde worden gewijzigd. Ik raad u daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van mijn privacybeleid.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Laila van Dijk Sportmassage, kunt u mij als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:  Rijksweg 69
Postcode en plaats:  9918 PD, Garrelsweer
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:  KvK51874970
Telefoonnummer:  06-12991733
Emailadres:   lailavandijk@live.nl